1 Ogłoszenie w Serwisie ogloszeniarzeszow umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.

2 Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku hodowlą psów.

3 Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty stan.

4 Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie zwierzęta, informacje na temat miotu będący przedmiotem Ogłoszenia.

Początek strony