W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 niniejszym informujemy Państwa, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZKwP O/Rzeszów 35-042 Rzeszów ul. Żwirki i Wigury 8.;

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie ZKwP O/Rzeszów 35-042 Rzeszów ul. Żwirki i Wigury 8.;

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, przyjmowaniu i realizacji zamówień świadczenie usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury, rachunku, publikacji treści ogłoszenia ) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 6 ust. 1 pkt c;

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i wykonanie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy;

5) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Administratora (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub pocztą tradycyjną na adres: ZKwP O/Rzeszów 35-042 Rzeszów ul. Żwirki i Wigury 8.;

7) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą spółki powiązane z administratorem danych.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE :

1 Ogłoszenie w Serwisie ogloszeniarzeszow umieszcza Ogłoszeniodawca, który samodzielnie ustala jego treść.

2 Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń nie mających związku z hodowlą psów.

3 Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty stan.

4 Treści Ogłoszeniodawcy w postaci zdjęć dodanych przez Ogłoszeniodawcę do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie zwierzęta, informacje na temat miotu będący przedmiotem Ogłoszenia.

Początek strony